Betingelser

Betingelser

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Trademan AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Trademan AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

Priser
Alle våre priser er utsalgspriser inklusiv mva og eksklusiv frakt med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Vi tar forbehold om feil i prislisten og denne kan endres uten varsel. Vi tar også derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører og endringer i valuta.

Betalings- og leveringsvilkår
Faktura vil bli sendt pr mail etter mottatt bestilling. Alle varer leveres kun mot forskuddsbetaling via bank. Når betaling er registrert vil ordren settes i bestilling. Grunnet de høye portoomkostningene har vi satt kr 500 som minste varebeløp ved bestilling. Frakt debiteres også ut fra bestilling.

Rabatt
Forbund, klubber, treningssenter osv. som registrerer seg som kunde vil få egne rabattavtaler.

Leveringstid
Vi beregner 2 ukers leveringstid fra betalingstidspunkt. Ved eventuelle forsinkelser vil du som kunde bli orientert fortløpende. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Trademan AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Trademan AS eller Trademan AS`s samarbeidspartnere leverer i henhold til nåværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Trademan AS`s side.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren. (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Endring i vilkårene
Trademan AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.